button - 1button - 2button - 3button - 4button - 5button - 6button - 7
People

Director

Director Jau-Yih Tsauo

Faculty

 
Professor Suh-Fang Jeng


Professor Shwu-Fen Wang
 


Professor Jiu-Jenq Lin
Deputy director


Professor Hsing-Kuo Wang


Associate Professor Pei-Fang Tang


Associate Professor Wei-Li Hsu


Associate Professor Meng-Yueh Chien


Assistant Professor Li-Ying Wang


Assistant Professor Yu-Jen Chen


Assistant Professor Jer-Junn Luh


Assistant Professor Cheng-Ya Huang


Assistant Professor Yuan-Hung Chao


Assistant Professor Yen-Tzu Wu


Assistant Professor Ya-Yun(Alice) Lee


Lecturer Huei-Ming Chai

Adjunct Faculty

Professor Kwan-Hwa Lin

Associate Professor Hua-Fang Liao

Associate Professor Alison H. Chang

Associate Professor Ming-Hsia Hu

Associate Professor Larry Ho

Associate Professor Sally Ho

Assistant Professor Jiann-Jong Liau

Lecturer Chao-Ying Chen

Lecturer Jing-Lan Yang

Lecturer Wen-Shen Liao

Associate Professor Mei Mang Chu


Assistant Professor Li-Chiou Chen

 

Visiting Professor
 

Teaching Assistant

Yi-Zhen Yang

Ting-Ting Cai

Chi-ming Yao
 

Staff

Yea-Wen Kao
 
Tel: +886-2-33668123  |  email: ptschool@ntu.edu.tw  |  Web admin: Zhi-Hwa Chen
| FAQ | Privacy Protection and Information Security Policy | Last update: 2014/11/27